Rezerwacja mieszkań - Bloki "C" i "D"

Stan na dzień 08.03.2023 r.

Proces sprzedaży mieszkań w ramach Inwestycji Deweloperskiej „Apartamenty Tatr – Etap II”

1) wybór lokalu mieszkalnego (wraz z miejscem parkingowym i komórką lokatorską, w przypadku ich dostępności)

2) zawarcie umowy rezerwacyjnej i wpłata opłaty rezerwacyjnej na rachunek Dewelopera w wysokości 1% wartości nieruchomości. W przypadku braku wpłaty w terminie umowa rezerwacyjna ulega rozwiązaniu. Deweloper zastrzega sobie prawo dokonania cesji praw wynikających z tej umowy na rzecz docelowej spółki, realizującej Przedmiotową Inwestycję.

3) w terminie wskazanym przez Dewelopera w umowie rezerwacyjnej zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego – koszt umowy zgodnie z ustawą deweloperską ponoszony przez strony umowy po połowie. Umowa deweloperska zwierana z docelową spółką która będzie realizować Przedmiotową Inwestycje. Przewidywany termin zawierania pierwszych Umów deweloperskich – wrzesień / październik 2021r. W umowie deweloperskiej określone zostaną terminy wpłat za nabywany lokal (7 – 8 rat, po 10% -15% wartości nabywanej inwestycji, w terminach kwartalnych wskazanych w umowie deweloperskiej). Deweloper zapewnia nabywcom środek ochronny w postaci otwartych rachunków powierniczych, na które to nabywcy dokonują wpłat zgodnie z harmonogramem określonym w umowie deweloperskiej. Wpłacona wcześniej opłata rezerwacyjna na podstawie dyspozycji Nabywcy będzie wniesiona na poczet pierwszej raty.

4) wydanie przez bank prowadzący indywidualny otwarty rachunek powierniczy promesy bezobciążeniowego wyodrębnienia lokalu i założenia dla niego odrębnej księgi wieczystej, zawarcie umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym w umowie deweloperskiej – umowa w formie aktu notarialnego (koszt ponoszony przez Nabywcę). Przewidywany termin zakończenia prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie 30.06.2023r. (termin wpłaty ostatniej raty za mieszkanie oraz początek zawierania umów przenoszących własność).


BLOK C

PARTER - brak dostępnych lokali
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
1 58,23 m2 REZERWACJA
2 51,76 m2 REZERWACJA
3 52,11 m2 REZERWACJA
4 43,49 m2 REZERWACJA
5 65,48 m2 REZERWACJA
6 70,26 m2 REZERWACJA
7 40,20 m2 REZERWACJA
8 49,25 m2 REZERWACJA
9 44,42 m2 REZERWACJA
10 43,80 m2 REZERWACJA
11 51,65 m2 REZERWACJA
12 60,47 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 1 - brak dostępnych lokali
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
13 58,23 m2 REZERWACJA
14 36,95 m2 REZERWACJA
15 41,57 m2 REZERWACJA
16 52,11 m2 REZERWACJA
17 43,49 m2 REZERWACJA
18 65,48 m2 REZERWACJA
19 70,26 m2 REZERWACJA
20 40,20 m2 REZERWACJA
21 49,25 m2 REZERWACJA
22 44,42 m2 REZERWACJA
23 56,09 m2 REZERWACJA
24 51,65 m2 REZERWACJA
25 60,47 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 2 - brak dostępnych lokali
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
26 58,23 m2 REZERWACJA
27 36,95 m2 REZERWACJA
28 41,57 m2 REZERWACJA
29 52,11 m2 REZERWACJA
30 43,49 m2 REZERWACJA
31 65,48 m2 REZERWACJA
32 70,26 m2 REZERWACJA
33 40,20 m2 REZERWACJA
34 49,25 m2 REZERWACJA
35 44,42 m2 REZERWACJA
36 56,09 m2 REZERWACJA
37 51,65 m2 REZERWACJA
38 60,47 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 3 - brak dostępnych lokali
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
39 58,23 m2 REZERWACJA
40 36,95 m2 REZERWACJA
41 41,57 m2 REZERWACJA
42 52,11 m2 REZERWACJA
43 43,49 m2 REZERWACJA
44 65,48 m2 REZERWACJA
45 70,26 m2 REZERWACJA
46 40,20 m2 REZERWACJA
47 49,25 m2 REZERWACJA
48 44,42 m2 REZERWACJA
49 56,09 m2 REZERWACJA
50 51,65 m2 REZERWACJA
51 60,47 m2 REZERWACJA

BLOK D

PARTER - brak dostępnych lokali
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
1 58,23 m2 REZERWACJA
2 51,76 m2 REZERWACJA
3 52,11 m2 REZERWACJA
4 43,49 m2 REZERWACJA
5 65,48 m2 REZERWACJA
6 70,26 m2 REZERWACJA
7 40,20 m2 REZERWACJA
8 49,25 m2 REZERWACJA
9 44,42 m2 REZERWACJA
10 43,80 m2 REZERWACJA
11 51,65 m2 REZERWACJA
12 60,47 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 1 - brak dostępnych lokali
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
13 58,23 m2 REZERWACJA
14 36,95 m2 REZERWACJA
15 41,57 m2 REZERWACJA
16 52,11 m2 REZERWACJA
17 43,49 m2 REZERWACJA
18 65,48 m2 REZERWACJA
19 70,26 m2 REZERWACJA
20 40,20 m2 REZERWACJA
21 49,25 m2 REZERWACJA
22 44,42 m2 REZERWACJA
23 56,09 m2 REZERWACJA
24 51,65 m2 REZERWACJA
25 60,47 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 2 - brak dostępnych lokali
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
26 58,23 m2 REZERWACJA
27 36,95 m2 REZERWACJA
28 41,57 m2 REZERWACJA
29 52,11 m2 REZERWACJA
30 43,49 m2 REZERWACJA
31 65,48 m2 REZERWACJA
32 70,26 m2 REZERWACJA
33 40,20 m2 REZERWACJA
34 49,25 m2 REZERWACJA
35 44,42 m2 REZERWACJA
36 56,09 m2 REZERWACJA
37 51,65 m2 REZERWACJA
38 60,47 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 3 - brak dostępnych lokali
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
39 58,23 m2 REZERWACJA
40 36,95 m2 REZERWACJA
41 41,57 m2 REZERWACJA
42 52,11 m2 REZERWACJA
43 43,49 m2 REZERWACJA
44 65,48 m2 REZERWACJA
45 70,26 m2 REZERWACJA
46 40,20 m2 REZERWACJA
47 49,25 m2 REZERWACJA
48 44,42 m2 REZERWACJA
49 56,09 m2 REZERWACJA
50 51,65 m2 REZERWACJA
51 60,47 m2 REZERWACJA

UWAGA - metraż mieszkania może ulec zmianie do czasu zakończenia budowy.