Rezerwacja mieszkań

Stan na dzień 29.11.2021r.

Proces sprzedaży przedstawia się następująco:

1) wybór lokalu mieszkalnego (wraz z miejscem parkingowym i komórką lokatorską, w przypadku ich dostępności)

2) zawarcie umowy rezerwacyjnej i wpłata opłaty rezerwacyjnej na rachunek Dewelopera

3) w terminie wskazanym przez Dewelopera zawarcie przedwstępnej umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego – koszt umowy zgodnie z ustawą deweloperską ponoszony przez strony umowy po połowie. W umowie tej będą określone terminy zapłaty za nabywany lokal (10% w terminie wskazany w przedwstępnej umowie deweloperskiej na indywidualny rachunek powierniczy, do 30 dni od daty zawarcia umowy, pozostała część/ci po zakończeniu inwestycji i oddaniu budynku do użytkowania)
Po wpłacie pierwszych 10% na indywidulany rachunek powierniczy Deweloper zwraca wniesioną przy zawieraniu umowy rezerwacyjnej opłatę rezerwacyjną na rachunek Nabywcy. W przypadku braku wpłaty zgodnie z harmonogramem, rezerwacja lokalu przestaje obowiązywać

4) wydanie przez bank prowadzący indywidualny rachunek powierniczy promesy bezobciążeniowego wyodrębnienia lokalu i założenia dla niego odrębnej księgi wieczystej, wpłata pozostałej części ceny zapłaty na indywidulany rachunek powierniczy, zawarcie umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym w przedwstępnej umowie deweloperskiej – umowa w formie aktu notarialnego (koszt ponoszony przez Nabywcę)


BLOK A

PARTER
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
1 58,93 m2 REZERWACJA
2 51,56 m2 REZERWACJA
3 52,05 m2 REZERWACJA
4 43,77 m2 REZERWACJA
5 67,09 m2 REZERWACJA
6 75,80 m2 REZERWACJA
7 68,13 m2 REZERWACJA
8 63,59 m2 REZERWACJA
9 43,44 m2 REZERWACJA
10 51,35 m2 REZERWACJA
11 61,24 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 1
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
12 58,93 m2 REZERWACJA
13 80,48 m2 REZERWACJA
14 52,05 m2 REZERWACJA
15 43,77 m2 REZERWACJA
16 67,09 m2 REZERWACJA
17 75,80 m2 REZERWACJA
18 68,13 m2 REZERWACJA
19 63,59 m2 REZERWACJA
20 53,46 m2 REZERWACJA
21 51,35 m2 REZERWACJA
22 61,24 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 2
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
23 58,93 m2 REZERWACJA
24 80,48 m2 REZERWACJA
25 52,05 m2 REZERWACJA
26 43,77 m2 REZERWACJA
27 67,09 m2 REZERWACJA
28 75,80 m2 REZERWACJA
29 68,13 m2 REZERWACJA
30 63,59 m2 REZERWACJA
31 53,46 m2 REZERWACJA
32 51,35 m2 REZERWACJA
33 61,24 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 3
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
34 58,93 m2 REZERWACJA
35 80,48 m2 REZERWACJA
36 52,05 m2 REZERWACJA
37 43,77 m2 REZERWACJA
38 67,09 m2 REZERWACJA
39 75,80 m2 REZERWACJA
40 68,13 m2 REZERWACJA
41 63,59 m2 REZERWACJA
42 53,46 m2 REZERWACJA
43 51,35 m2 REZERWACJA
44 61,24 m2 REZERWACJA

BLOK B

PARTER
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
1 58,93 m2 REZERWACJA
2 51,56 m2 REZERWACJA
3 52,05 m2 REZERWACJA
4 43,77 m2 REZERWACJA
5 67,09 m2 REZERWACJA
6 75,80 m2 REZERWACJA
7 68,13 m2 REZERWACJA
8 63,59 m2 REZERWACJA
9 43,44 m2 REZERWACJA
10 51,35 m2 REZERWACJA
11 61,24 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 1
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
12 58,93 m2 REZERWACJA
13 80,48 m2 REZERWACJA
14 52,05 m2 REZERWACJA
15 43,77 m2 REZERWACJA
16 67,09 m2 REZERWACJA
17 75,80 m2 REZERWACJA
18 68,13 m2 REZERWACJA
19 63,59 m2 REZERWACJA
20 53,46 m2 REZERWACJA
21 51,35 m2 REZERWACJA
22 61,24 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 2
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
23 58,93 m2 REZERWACJA
24 80,48 m2 REZERWACJA
25 52,05 m2 REZERWACJA
26 43,77 m2 REZERWACJA
27 67,09 m2 REZERWACJA
28 75,80 m2 REZERWACJA
29 68,13 m2 REZERWACJA
30 63,59 m2 REZERWACJA
31 53,46 m2 REZERWACJA
32 51,35 m2 REZERWACJA
33 61,24 m2 REZERWACJA
PIĘTRO 3
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
34 58,93 m2 REZERWACJA
35 80,48 m2 REZERWACJA
36 52,05 m2 REZERWACJA
37 43,77 m2 REZERWACJA
38 67,09 m2 REZERWACJA
39 75,80 m2 REZERWACJA
40 68,13 m2 REZERWACJA
41 63,59 m2 REZERWACJA
42 53,46 m2 REZERWACJA
43 51,35 m2 REZERWACJA
44 61,24 m2 REZERWACJA

UWAGA - metraż mieszkania może ulec zmianie do czasu zakończenia budowy.