Finansowanie budowy

Inwestycja będzie współfinansowana kredytem bankowym. Spółka planuje sprzedawać mieszkania zgodnie z wymogami Ustawy deweloperskiej, a Nabywcy mieszkań będą wpłacać środki za nabywany lokal mieszkalny w terminach określonych w zawieranej umowie deweloperskiej na zamknięty rachunek powierniczy prowadzony w banku, który udzieli finansowania. Zaletą takiego rozwiązania dla Nabywcy będzie wysoki stopień ochrony jego interesów.